INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıYemlik Yöneticisi | Mikser Kaynak Yönetimi | Mix-Max Composer | Mix Max Distributor | Mix-Max Rota Optimizatörü | Yem Planlayıcı | Hayvana Özel Yemleme | Rasyon Yöneticisi | Yem Stok Yönetimi

Yemlik Yöneticisi


YEMLİK KONTROLLERİ EL TERMİNALİ İLE YAPILARAK PADOKLARDAKİ YEMLERİN TÜKETİM PERFORMANSLARI KAYDEDİLİR

• Fayda: Yemlik yönetimi hayvancılıkta en büyük kayıp veya kazancı belirleyen öğelerden biridir. Rasyon yönetimi veya optimizasyonu kadar önem taşımaktadır. IntegraFarm Bunk Manager sistemi padoklardaki hayvanların en doğru miktarda yem tüketimi yapmasını sağlamak için yem yöneticisinin en büyük yardımcısıdır. El terminaline yüklü “yemlik yönetim sistemi” ile yem kontrolcüsü periyodik yem kontrolleri ile tüketilen yemi kaydederek, sistemde yem dağıtım optimizasyonu yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.


• Kolay Kullanım: Kolay kullanımlı arabirimi ile iki tane buton ve bir RFID okuyucu ile padok otomatik olarak tanımlanır ve padokdaki hayvanların yem tüketimleri kayıt altına alınır. Sistem otomatik olarak yem tüketimindeki değişiklikleri ve ihtiyaçları belirleyerek yem yöneticisine rapor hazırlar. Yem yöneticisi de bu raporlar doğrultusunda en doğru yem dağıtım planlamasını yapabilir.


Yemlik yönetimi hakkında detaylı bilgi ve faydaları ile ilgili olarak blog’umuza bakabilirsiniz. Bloga gitmek için lütfen tıklayınız.


Mikser Kaynak Yönetimi

• İhtiyaç Belirleme: Sistem öncelikle otomatik olarak tüm çiftlikte ve padoklardaki hayvan kombinasyonlarını kayıtlı hayvan bilgilerinden hesaplayarak tespit eder. Önceden belirlenen protokoller doğrultusunda toplam hayvan sayısı ve özellikleri verileri ile hangi rasyondan ne miktarda hazırlanması gerektiğini hesaplar.

• Atama: Mevcut mikserler ve mikserlerin kapasiteleri doğrultusunda paketler hazırlar ve bunu uygun mikserlere atamak üzere yem yöneticisine önerir. Yem yöneticisi öneriyi onaylar veya manuel olarak değişiklik yaparak her miksere bir dağıtım rotası ve yem oluşturma paketi atar. Böylece mikserlerin en optimum, en hızlı ve kusursuz şekilde dağıtımın yapılmasını sağlayacak şekilde çalışmasını sağlar.


Mix-Max Composer

MİKSERDEKİ BİLGİSAYARIN EKRANINA REÇETE BİLGİSİ GELİR. OPERATÖR BU DOĞRULTUDA HANGİ YEMDEN NE KADAR ALACAĞINI EKRANDA GÖRÜRÜR. RFID TAGLAR KULLANILIYORSA YEM OTOMATIK OLARAK TANIMLANIR VE GERÇEKTE ALINAN MİKTAR KAYDEDİLİR

• Bilgilendirme: Araç içi bilgisayarlar vasıtası ile sistemden alınan yem reçeteleri ve yem dağıtım planları doğrultusunda mikser operatörlerinin çalışması sağlanmaktadır. Mikser operatörü araca bindiği zaman belirli bir dağıtımda;

 • Hangi rasyondan ne kadar oluşturacağını,
 • Bu rasyonda hangi yemler olduğunu
 • Bu yemlerden ne kadar alarak mikser kapasitesine göre toplamda ne kadar karışım yapması gerektiğini ekranda görür.


 • • Gerçek Veri: Mevcut mikserler ve mikserlerin kapasiteleri doğrultusunda paketler hazırlar ve bunu uygun mikserlere atamak üzere yem yöneticisine önerir. Yem yöneticisi öneriyi onaylar veya manuel olarak değişiklik yaparak her miksere bir dağıtım rotası ve yem oluşturma paketi atar. Böylece mikserlerin en optimum, en hızlı ve kusursuz şekilde dağıtımın yapılmasını sağlayacak şekilde çalışmasını sağlar.


  • RFID Entegrasyonu: Bu sistem RFID entegrasyonu ile de çalışabilmekte olup araca takılan bir okuyucu ve yem depolarına veya silolarına takılan taglar vasıtası ile yemin tanımlanması sağlanabilmektedir.


  Mix Max Distributor

  DAĞITIM İÇİN EN UYGUN ROTA MİXERE OTOMATİK OLARAK GÖNDERİLİR. PADOKLARDAKİ TAGLAR VASITASI İLE PADOKLAR TANIMLANIR VE PADOĞA VERİLMESİ GEREKEN MİKTARDA YEMİN DAĞITILMASI SAĞLANIR

  • Operatör Yönetimi: Mikser operatörleri, araç içi bilgisayarlarla yem dağıtım planları doğrultusunda oluşturdukları yemlerin hangi padoklara hangi miktarlarda dağıtılacağını görebilmektedirler.


  • Otomatik veri kaydı: Dağıtım esnasında mikserden alınan ağırlık ölçüm verilerleri ile her padoka dağıtılan gerçek yem miktarı kaydedilerek görüntülenebilmektedir.


  • Gerçek Verilerle Analiz: Performans analizleri gerçek verilerle yapılabilmektedir. Aynı zamanda araç üzerine monte edilebilen bir RFID okuyucu ve padoklardaki taglarla her padok hatasız olarak tanımlanabilmekte ve hangi padoka yem verildiği operatör müdahalesine gerek kalmadan bilinebilmektedir.


  Mix-Max Rota Optimizatörü

  Özellikle büyük çiftliklerde yem planı yapılırken mikserlerin kapasitesi, rasyonlar ve yem planlama göz önüne alınarak her bir mikser için bir rota çizilmekte ve bu rotaya göre dağıtım yapması sağlanmaktadır.


  • Fayda: Bu sayede de en kısa sürede, en az yol katedilerek yemlemenin bitirlmesi sağlanmaktadır. Bu da yemlemenin her defasında belirli bir standart dahilinde yapılmasını ve rota optimizasyonu ile gereksiz yakıt harcanmasının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.


  Yem Planlayıcı

  YEM YÖNETİCİSİ PADOK KONTROLLERİNDEN GELEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA YEMLEME PLANINI YAPAR VE YEM KARMA MAKİNALARINA İŞ EMRİ OLARAK ATAR.

  • Yönetim: Sistemden otomatik olarak alınan veriler doğrultusunda yem yöneticisi mikser atamalarını, yem değişikliklerini ve yemleme ile ilgili olan tüm planlama işlemlerini yapabilmektedir.


  • Optimizasyon: Sistem, olabilecek en optimum yemleme planını yem yöneticisine sunmak için;

 • Rasyon - reçete yönetim modülünden,
 • Yemlik yönetim sisteminden,
 • Mikser kapasiteleri ve durumları ile ilgili olarak sisteme girilen verilerden,
 • Padoklardaki hayvan tip kombinasyonlarından ve
 • Padoklardaki hayvan sayılarından aldığı verileri kullanır.


 • • Esneklik: Yem yöneticisi bu verileri gözden geçirerek olduğu gibi uygulayabilir veya sistemin değerlendiremeyeceği durumlar karşısında planlamanın her öğesini istediği gibi değiştirerek uygulamaya koyabilir.


  • Dinamik Yemleme: Bu sistem sayesinde, insan marifetiyle yapılamayacak düzeyde ve hassasiyette çiftliğin o anki durumuna göre dinamik yemleme mümkün olabilmektedir. Bu da başka hiçbir sistemin sunamayacağı şekilde performansta artış ve dinamik şekilde çalışmasına rağmen yemlemede üst düzey standardizasyon imkânı sağlamaktadır.


  Hayvana Özel Yemleme

  • Tanımlama: Hayvan tipleri ağırlık, beside geçireceği gün, ırk ve cinsiyet gibi özellikler doğrultusunda otomatik olarak belirlenir ve hayvan kaydı sırasında kaydedilir. Sistemde tiplere ve dönemlere göre özel beslenme programları oluşturulabilmekte ve bu programlar doğrultusunda sistem otomatik olarak yem planlaması yapabilmektedir.


  • Gruplama: Padoklar daha önceden sisteme girilen gruplama protokolleri doğrultusunda her tartımda sistem tarafından mümkün olduğunca homojenize edilir. Buna rağmen karışık hayvan tiplerinden oluşan padoklar bulunabilmektedir. IntegraFarm padoklardaki ağırlıklı hayvan tipleri hesaplar ve dönemlerini göz önüne alarak buna göre hangi padoklara hangi yemin dağıtılması gerektiğini belirler ve belirlenen bu veriler yem yönetim modülüne gönderilir.


  • Başarı: Bu da insan marifeti ile neredeyse imkânsız olacak doğrulukta ve standardizasyonda doğru hayvanlara, doğru dönemlerde, doğru yemin verilmesini sağlar.


  Rasyon Yöneticisi

  • Hayvana Özel Rasyon Reçeteleri : IntegraFarm bünyesinde bulunan rasyon yönetim sistemi sayesinde besi veya laktasyon dönemine özel rasyonlar tanımlanabilmektedir. Tanımlanan rasyonların içerikleri yemin bulunurluğu ve fiyat durumlarına göre zaman zaman değiştirilebilmektedir. Bu değişiklikler yeni bir rasyon olarak tanımlanmak yerine aynı dönemin rasyonu olduğu için rasyonun içeriğinde değişiklik yaparak işlemi tamamlamak mümkündür.


  • Otomatik hesaplama ve analiz: Sistem reçetelerde yapılan değişiklikleri kaydeder, dağıtım zamanına göre içeriklerini hesaba katar ve o dönemdeki maliyet, kuru madde oranı, dağıtım miktarı gibi öğeleri hesaplamalarda kullanır. Yüksek entegrasyon imkanı ile veri ve analizlerde otomasyon, standardizasyon ve kesinlik sağlar. Sistemden alınan raporlar sayesinde, rasyon içeriklerinde yapılan değişikliler geçmişe dönük olarak takip edilebilmektedir.


  Yem Stok Yönetimi

  • Tahmin: Stoklarda bulunan yemler ve bu yemlerin harcanma oranları sistem tarafından hesaplanır. Bu sayede stokların durumu ve ne zaman biteceği konusunda sistemden öngörü alınabilmektedir. Bu doğrultuda alım planlamaları yapılırsa yemler bayatlamadan ve sağlık sorunlarına yol açmadan en optimum stok miktarını belirlemek, en uygun sürede tüketimi sağlamak mümkün olur.


  • Stok Girişleri: Stok girişleri sipariş ve kantar bazlı yapılabilmektedir bu da alınan yemlerin sipariş ve gerçekte sevk edilen miktarlarının otomatik olarak sisteme kaydedilmesini sağlamaktadır. Sistem her zaman bildirilen verileri ve gerçekleşen ve cihazlardan otomatik olarak alınan verileri kaydederek sakladığı için en doğru verilerle ve analiz imkanları ile çalışmayı garantilemektedir.


  • Yem Transferleri: Sistemde yemler ve oluşturulan rasyonlar, oluşturuldukları yerden başka noktalara gönderilebilmektedir. Talep ve arz yönetimi sayesinde transferi talep edenin, kabul edenin ve sevk edenin kaydı tutulabilmekte, ayrıca yemlerin hangi depodan nereye gönderildiği takip edilebilmekte ve sevk edilen yemlerin dağıtımı yapılabilmektedir.


  • Silaj ve prebatch yönetimi: Oluşturulan ve stoklanan silaj ve prebatch’ler oluşturulma aşamasından itibaren içerik ve miktar bazında kaydedilmekte ve stoklanmaktadır. Bu da oluşturulan rasyonlarda hangi silajın veya hangi prebatch’in kullanıldığını ve kullanıldığı tarihte hangi kombinasyonu içerdiğini geriye dönük olarak takip imkanı vermektedir.


  • Mevcut stoklar: Tüm yem stokları raporlarla izlenebilmekte ve harcanabilmektedir. Sistem istendiği taktirde stokları FIFO, LIFO sistemi ile de eksilterek mevcut stoklarınızın hangi tedarikçiden ne zaman geldiğini ve ne miktarlarda stoklarınızda bulunduğunu raporlayabilmektedir.  Otomasyon Ekipmanları