INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıHayvan Sipariş Yönetimi | Hayvan Alım Tartım, Gruplama ve Sınıflandırma Yönetimi | Hayvan Hareketleri Yönetimi

Hayvan Hareketleri Yönetimi


HAYVAN ALIMLARI, TRANSFERLERİ, TARTIMLARI VE SAĞLIK İŞLEMLERİ SIRASINDA SIĞIR SIKIŞTIRMA KAFESİNE ENTEGRE RFID OKUYUCULARLA HAYVAN TANIMLANIR, KİLO VE DİĞER PARAMETRELERE GÖRE OTOMATİK OLARAK SINIFLANDIRILIR VE GRUPLANIR.
HAYVANIN KİLOSU OTOMATİK OLARAK ALINIR ve RUTİN AŞILAMA UYGULAMALARINDA KÜPESİ OKUNAN HER HAYVANA AŞI VE SAĞLIK UYGULAMALARI OTOMATİK OLARAK İŞLENİR.

Hayvan Sipariş Yönetimi

• Prosedürler doğrultusunda hayvan siparişi: Hayvan alım işlemleri, oluşturulan prosedürler doğrultusunda herhangi bir kayba veya yanlış işleme imkan tanımayacak şekilde düzenlenmiştir.


• Sipariş Girişi: Öncelikli olarak sisteme gelecek olan hayvanların siparişleri girilir ve Gelecek olan hayvanların hangi tedarikçilerden hangi adetlerde geleceği belirlenir.


• Pasaport eşleme: Akabinde hayvan pasaportları sisteme girilerek ilgili tedarikçilerin hangi hayvanları getirecekleri sisteme kaydedilir.


• Sonuç: Bu modül ile hayvan kabul sırasında yasal yollardan gelmeyen ve yanlış gelen hayvanların çiftliğe kabulünün önüne geçilebilmekte ve tedarikçi bazında hayvanların takibi mümkün olabilmektedir.Hayvan Alım Tartım, Gruplama ve Sınıflandırma Yönetimi

(CSID Manager)

• Hayvan Tanımlama ve Kimliklendirme: IntegraFarm CSID Manager modülü çiftlikte kullanılan Elektronik kimliklendirme destekli sığır sıkıştırma ve tartım sistemleri ile entegre olarak çalışabilmektedir. Tartıdan alınan tartım verileri, sığırlara takılan elektronik küpelerden alınan kimlik verileri ile birleştirilerek sistemde hayvanın tanımlanarak yeni takılan veya mevcut RFID küpe ile hayvan sisteme kaydedilir. Bu esnada pasaport eşleme, kabul ve red işlemleri de yapılmaktadır.


• Tartım: RFID küpe sığır sıkıştırma kafesine ya da kantara entegre okuyucu ile den alına ID bilgisi ile hayvan tanınır ve tartıdan alınan kilo verisi ile birleştirilerek hayvan kaydı ve giriş işlemleri hayvan çiftliğe girerken çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Yine hayvanın tipinin belirlenmesi ve alım işlemleri sırasındaki ilk sınıflandırma da bu alanda kolaylıkla yapılabilmektedir.

• Otomatik Medikal Kayıtlar: Aynı zamanda alım sırasında her hayvana uygulanan rutin medikal işlemler de bu modülle entegre çalışan protokol yönetimi ile anında işlenebilmektedir.


• Kabul İşlemleri: Modül, hayvan ret kayıtlarını tutmakta, reddedilen hayvanlar daha sonra tekrar çiftliğe gelirse sistem tarafından alım sorumlusu uyarılmaktadır.


• Sınıflandırma: Sığır sıkıştırma kafesleri ile entegre elektronik ID okuyuculardan alınan veriler tekrar tartım veya ilk giriş sırasında sistemdeki hayvan tip verileri ile karşılaştırılır. Bu sayede hayvanların homojenize olarak gruplanması mümkün olabilmektedir.


• Sınıflandırma Kapıları Otomasyonu: Bu işlem sırasında drafter kapı sistemi de CSD sistemi tarafından yönetilebilmekte ve hayvanların otomatik olarak farklı padoklara alınması sağlanabilmektedir.


• Fayda: Besinin en önemli unsurlarından biri de standardizasyondur. Aynı özellikteki hayvanların aynı beslenme sistemine tabi tutularak en yüksek performans artışı sağlanabilmesi mümkündür. Aynı zamanda belirli bir et özelliğinin tutturulabilmesi de bu sistemin çalışmasına bağlıdır. CSID sistemi tarafından alınan verilerle aynı özellikteki hayvanların aynı padoklara yönlendirilmesi sağlanır.


Hayvan Hareketleri Yönetimi

• İç Transferler: Tüm hayvan hareketleri sistem tarafından kaydedilmektedir. Bireysel olarak başka bir padoka veya başka bir çiftliğe gönderilen hayvanların kayıtları RFID destekli olarak yapılmaktadır. Bu da hayvan hareketleri kayıtlarında kusursuz işlem yapma imkânı sağlamaktadır.


• Envanter: Anlık olarak envanter görüntüleme imkanı sağlayan bu sistem aynı zamanda yemleme yönetimi ile de entegre çalışarak hayvanın yemleme kayıtlarının da hatasızlığını ve anlık olarak işlem yapılabilmesini sağlamaktadır.


• Dış Transferler: Hayvanların işletme çıkış işlemleri de bu modül tarafından gerçekleştirilmekte, kesim, satış veya telef olan hayvanların kayıtları çıkış şekline göre işlem görmektedir.


• Cattle Box: Cattle box modülü ile sistemdeki tüm padoklar ve padoklardaki hayvan kombinasyonları padoklar ve binalar bazında görsel olarak sistemde gösterilmekte ve bu ekran üzerinden bir takım işlemlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi sağlanmaktadır.


Otomasyon Ekipmanları