INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıRFID Sistemlerimiz

Kulak Küpeleri

Kulak küpeleri büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarında kullanılan RFID özellikli cihazlardır. Bu cihazlar halihazırda kullanılmakta olan kulak küpelerinin görünümünden herhangi bir farklılık taşımamakla birlikte kattığı yararların yanında son derece düşük maliyetlidir.

  Pasif cihazlardır ve pil gibi sabit bir enerji kaynağına ihtiyaç duymazlar. Okuyuculardan gelen radyo dalgalarını enerji olarak kullanır ve kendi içindeki bilgiyi okuyucuya gönderir.

 
Bolus Taglar

Bolus Tag'lar büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarında kullanılan RDIF özellikli cihazlardır. Bu cihazlar Hayvana yutturularak ağırlığı ile işkembenin dibine oturması sağlanır. Pasif cihazlardır ve pil gibi sabit bir enerji kaynağına ihtiyaç duymazlar. Okuyuculardan gelen radyo dalgalarını enerji olarak kullanır ve kendi içindeki bilgiyi okuyucuya gönderir.

Büyükbaş hayvan çiftliklerinde RFID küpeleri, okuyucular ve çiftlik içerisinde kullanılan ekipmanlar entegre edilerek bir otomasyon sistemi oluşturulur. Bu sistem kolay ve hatasız veri girişi, geriye dönük takip ve zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar, böylece maddi fayda sağlanır.

Otomasyon sisteminde kullanılan bazı ekipmanlar ise şöyledir:

 
RFID yetenekli ayırma kapısı

Bu kapı sayesinde hayvanlar sıralama koridoruna girdiklerinde ayırma kapısında otomatik olarak tanımlanarak guruplara ayrılabilmekte veya medikal uygulama sırası gelenler sürünün dışına çıkartılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID Yetenekli Tartım İstasyonu

Hayvanların tartımı sırasında tanımlanması ve tartım sonucu değerin hayvanın kimlik numarası ile çiftlik yönetim sistemine işlenmesi otomatik olarak yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

RFID Yetenekli Süt Ölçer

Her hayvan sağım istasyonunda otomatik olarak tanımlanır ve sütölçerden gelen veri ile kimlik numarası otomatik olarak çiftlik yönetim sistemine kaydedilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

El Terminalleri

Sahada çalışanlar için hayvanın otomatik olarak tanımlanması ve yapılan işlemin sahada kaydedilmesi mümkün olmaktadır. Kaydedilen bu bilgiler GPRS veya direkt bilgisayar bağlantısı ile çiftlik yönetim sistemine aktarılabilmektedir .

Ürünlerimiz hakkında güncel fiyat bilgisi ve sipariş için online mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.

 


Otomasyon Ekipmanları