INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet Hesaplayıcıİlaç Uygulama Yönetimi


• Dozaj: Sistem hayvanın en son tartım veya tahmini kilosuna ve ilaç kayıtlarındaki uygulama miktarlarına göre otomatik olarak bir uygulama dozajı belirlemekte ve uygulamacıya bunu bildirmektedir. Bu sayede gereksiz ilaç kayıplarının veya yüksek doz uygulamaların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Buradaki dozaj tavsiye niteliğinde olup veteriner hekim tarafından değiştirilerek gerek iş emirlerine gerekse rutin uygulamalara yansıtılabilir.
Otomasyon Ekipmanları